Наука

Публикации

  1. Retrospective Overview of the Requirements for Aggregate Reports in Pharmacovigilance
  2. ЧАСТ ЛИ Е НАЦИОНАЛНАТА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ОТ ОБЩАТА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА?
  3. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/161 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪРХУ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ПАЦИЕНТА