Автобиография

От град Петрич. Семеен с две дъщери.

​Средното си образование завършва в град Благоевград в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“. Дипломира се с отличие.

Магистър по управление на клинични изпитвания и магистър-фармацевт със специалности по промишлена фармация и токсикология. Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Има професионален опит в областта на производството на лекарства и хранителни добавки в заводите на един от най-големите световни производители Тева (Актавис).

​Бил е ръководител на аптека и е притежавал своя.

​Експерт по лекарствена безопасност с опит в управлението на проекти. Бизнес развитие и работа с ключови клиенти.

​Богат административен опит в частния сектор и като ръководител на неправителствени организации.

ОПИТ

Експерт лекарствена безопасност и мениджър на проекти и портфолиа
2012 – до сега
​Опит в клиничните изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, в областта на проследяване на тяхната безопасност.

Управител и собственик на аптека
2008 – 2012
​Опит в управлението и развитието на бизнес в търговията на дребно с лекарствени продукти. Работа с НЗОК.

Ръководител звено в производството на лекарства
2007 – 2008
​Опит в областта на производството на лекарствени продукти и хранителни добавки. Ръководител звено таблетиране и капсулиране.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Председател на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград
2016 – до сега
​Председател втори мандат на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз.

Председател на Сдружение „Българско международно движение“
2018 – до сега
​Председател на международно сдружение с привърженици от цял свят.

Председател на Сдружение „Експерти за просперитет на гражданското общество“
2016 – 2019
​Председател на експертно сдружение учредено в обществена полза.

ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията от Факултета по обществено здраве
2013 – 2018

​Експертиза в областта на социалната медицина и общественото здраве, както и в организацията на здравеопазването и фармацията.

Магистър по управление на клиничните изпитвания от Факултета по обществено здраве
2018 – 2020

​Експертиза в областта на организацията и провеждането на клинични изпитвания на нови лекарства и медицински изделия.

Магистър по фармация със
Специализация по промишлена фармация от Фармацевтичен факултет
2001 – 2006
​Експерт магистър-фармацевт със специали зация по време на следването – промишлена фармация.

Специалност токсикология и токсикологичен анализ от Фармацевтичен факултет

2015 – 2018

Специалност по Правно регулиране в здравеопазването от Факултета по обществено здраве
2020 – 2022

​Експерт фармацевт със специалности по токсикология и правно регулиране в здравеопазването.